Make your own free website on Tripod.com
ชื่อสมุนไพรไทย กรวยป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Casearia grewiaefolia Vent.    
วงศ์ FLACOURTIACEAE    
ชื่ออื่น กรวย ก้วย คอแลน ตานเสี้ยน ผ่าสาม    
ลักษณะพืช ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นตรง เปลือกสีเทาปนน้ำตาล ใบเดี่ยวเรียงสลับ ตัวใบรูปไข่หรือไข่กลับ หรือรูปขอบขนาน เนื้อใบหนา ดอกออกเป็นกระจุกตามกิ่ง ดอกมีขนาดเล็ก ผลกลมรี ผลดิบสีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลือง พบขึ้นตามริมน้ำ ชายคลอง ป่าเบญจพรรณทั่วทุกภาค และป่าชายทะเล  
การใช้ในตำรายาแผนโบราณ เปลือกต้น    -    ยาบำรุง
ใบ             -    แก้พิษกาฬ แก้โรคผิวหนัง                      ผื่นคัน แก้ริดสีดวงจมูก
ดอก           -    แก้พิษกาฬ พิษไข้
เมล็ด          -    แก้ริดสีดวง เบื่อปลา