Make your own free website on Tripod.com
ชื่อสมุนไพรไทย  มะกา
ชื่อวิทยาศาสตร์     Bridelia  ovata  Dencne               
วงศ์                EUPHORBIACEAE  

ชื่ออื่น              ก้องแกบ ขี้เหลามาดกา ซำซา
                    มาดกา ส่าเหล้า สิวาลา


ลักษณะพืช                               
 
      ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงถึง 10 ม.ใบเดี่ยว เรียงสลับ ตัวใบรูปรีหรือรูปไข่กลับ ขนาดยาว 7-20 ซม. กว้าง 3-7 ซม. ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ก้านใบสั้นดอกออกเป็นกระจุกตามซอกใบ ดอกเล็ก ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ในกระจุกเดียวกัน ผลเป็นผลสด รูปกลมขนาดเล็กสีเขียว พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าชายทะเล
การใช้ในตำรายาแผนโบราณ
        ใบ      -    ขับเสมหะ
        เปลือก  -    ฝาดสมาน