Make your own free website on Tripod.com
ชื่อสมุนไพรไทย  เสลดพังพอน
ชื่อวิทยาศาสตร      Barleria Iupulina Lindl
วงศ์                  ACANTHACEAE
ชื่ออื่น                พิมเสนต้น  เช็กเชเกี่ยม  ชองระอา
ลักษณะพืช      ไม้พุ่ม สูงถึง 2 ม. ใบเดี่ยวออกตรงข้าม ตัวใบเรียวยาว ด้านบนสีเขียวเข้ม เส้นใบสีแดง ด้านล่างสีจางกว่า ผิวใบเกลี้ยงเกลา ยาว 5-10 ซม. กว้าง 0.5-1.5 ซม. ก้านใบสั้น ตามซอกใบจะมีหนามแหลม 2 อัน ช่อดอกรูปทรงกระบอก ตั้งตรง หรือ ห้อยลง ยาว 3-9 ซม. กลีบดอกสีเหลือง ยาว 2-4 ซม. กลีบรองดอกสีเขียวปลายยอดสีม่วง ผล ยาวประมาณ 1.5 ซม. พบทั่วไป นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
การใช้ในตำรายาแผนโบราณ
      ใบ        -  พอกฝี แก้ช้ำบวม
      ทั้งต้น    -  แก้พิษงู แก้ปวดฟัน
      ราก      -  ฝนกับสุรา ทาถอนพิษงู ตะขาบ แมลงป่อง ผึ้ง ปลาแขยง