Make your own free website on Tripod.com
ชะเอม
ลักษณะพืช   ไม้ยืนต้น ตามลำต้นและกิ่งก้านมีหนาม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้นใบย่อยมีขนาดเล็ก ที่โคนก้านใบมีต่อมใหญ่ 1 ต่อม ดอกอัดแน่นเป็นช่อกลมออกตามปลายยอด ดอกมีขนาดเล็ก รูปกรวยปลายแยก 5 แฉกเล็ก ๆ เกสรตัวผู้จำนวนมากยาวยื่นพ้นกรวยดอก ดอกมีกลื่นหอมผลเป็นฝักแบนยาว ปลายเรียวฝักแก่สีน้ำตาลมีเมล็ด 5-8 เมล็ด พบตามป่าละเมาะ เชิงเขา ป่าชายทะเล
ชะมดต้น
ลักษณะพืช  ไม้ล้มลุกอายุปีเดียว ลำต้นตั้งตรง ใบเดี่ยว เรียงสลับ ตัวใบรูปร่างคล้ายห้าเหลี่ยม โคนใบเว้า ขอบใบหยัก 3-5 แฉก ตามใบยอดใบจะเล็ก แฉกใบลึก และแคบหว่าใบตอนล่างของลำต้น ผิวใบมีขนรูปดาวทั้งสองด้าน ก้านใบยาว ช่อดอกออกตามซอกใบ ดอกใหญ่ มีกลีบดอก5 กลีบสีเหลืองสด โคนกลีบสีแดงเข้ม ผลเป็นฝักกลมยาวและเป็นเฟือง ปลายเรียว ภายในฝักแบ่งเป็น 5 ช่อง แต่ละช่องมีเมล็ดจำนวนมาก เมล็ดจำนวนมาก เมล้ดมีกลิ่นฉุนพบตามที่ว่างทั่วไป ชอบที่ชุ่มชื่น
เหงือกปลาหมอ
ลักษณะพืช  ไม้พุ่มลำต้นกลมเรียบ มีหนามตามข้อ ๆ ละ 4 หนามใบเดี่ยวออกตรงข้าม ผิวเรียบเป็นมัน ดอกเป็นช่อออกตามปลายกิ่ง ขอบใบจักหยาบ ปลายแหลมคล้ายหนามแต่อาจพบขอบใบเรียบก็ได้ ดอกสีขาว ผลรูปไข่สีเขียว พบขึ้นตามชายน้ำ ริมลำคลอง มี่ชุ่มชื้นทั่วไป
โคกกะออม
ลักษณะพืช  ไม้ล้ม มึหนวดเกี่ยวพัน ใบเป็นใบ ประกอบ เรียงสลับในระนาบเดียวกัน แต่ละใบมีใบย่อย 3 ใบ ผิวใบเกลีย้ง เนื้อใบบางช่อดอกออกตามซอกใบ ดอกแยกเพศขณะเล็ก สีขาว กลีบดอกสีขาว 4 กลีบผลเป็น 3 พูผนังบางสีเขีวยว ภายในมีเมล็ดกลม 1-3 เมล็ด เมล็ดแก่สีดำ มีจุดรูปไตสีขาวอยู่ด้านบน. พบตามเรีอกสวน สนามหญ้า ริมทาง ทั่วไป

 

กะเจานา
ลักษณะพืช  ไม้ล้มลุกอายุปีเดียว ลำตันมักแตกกิ่งก้านทอดนอนตามโดนตันใบรูปไข่

 

เสลดพังพอน
ลักษณะพืช  ไม้พุ่ม สูงถึง 2 ม. ใบเดี่ยวออกตรงข้าม ตัวใบเรียวยาว ด้านบนสีเขียวเข้ม เส้นใบสีแดง ด้านล่างสีจางกว่า ผิวใบเกลี้ยงเกลา ยาว 5-10 ซม. กว้าง 0.5-1.5 ซม. ก้านใบสั้น ตามซอกใบจะมีหนามแหลม 2 อัน ช่อดอกรูปทรงกระบอก ตั้งตรง หรือ ห้อยลง ยาว 3-9 ซม. กลีบดอกสีเหลือง ยาว 2-4 ซม. กลีบรองดอกสีเขียวปลายยอดสีม่วง ผล ยาวประมาณ 1.5 ซม. พบทั่วไป นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
กาฝากมะม่วง
ลักษณะพืช  ไม้พุ่มที่เป็นกาฝากบนต้นไม้อื่น ใบเดี่ยว เรียงเวียน หรือบางครั้งออกตรงข้าม ตัวใบรูปไข่ หรือรูปรี โคนใบเรียว ปลายใบมนหรือแหลม ผิวเกลี้ยงทั้งสองด้าน เนื้อใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ดอกออกเป็นช่อ ตามซอกใบ ดอกเล็กสีเหลืองหรือส้มแดง ผลรูปไข่ปลายตัดสีส้ม พบตามไม้ยืนต้นทั่วไป ตลอดจนไม้ผลที่ปลูกในสวนหรือตามบ้านเรือนก็พบขึ้นได้
มะนาวผี
ลักษณะพืช   ไม้พุ่ม กิ่งก้านตามยอดค่อนข้างเป็นเหลี่ยม มีหนาม 1 อันตามซอกใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับ ตัวใบรูปไข่ ปลายใบหยักเว้า ดอกออกเป็นช่อ กลึบเลี้ยงแยก 2 แฉก ขนาดไม่เท้ากัน กลึบดอก 3 กลึบเกสรผู้ 6 อัน ก้านเกสรผู้รวมกันเป็นหลอดผลกลมขณะเล็ก ผิวหนาคล้ายหนังเมล็ดรูปไข่พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าชายทะเล

 

กรวยป่า
ลักษณะพืช  ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นตรง เปลือกสีเทาปนน้ำตาล ใบเดี่ยวเรียงสลับ ตัวใบรูปไข่หรือไข่กลับ หรือรูปขอบขนาน เนื้อใบหนา ดอกออกเป็นกระจุกตามกิ่ง ดอกมีขนาดเล็ก ผลกลมรี ผลดิบสีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลือง พบขึ้นตามริมน้ำ ชายคลอง ป่าเบญจพรรณทั่วทุกภาค และป่าชายทะเล
กระดุม
ลักษณะพืช  พืชล้มลุก ลำต้นและกิ่งก้านเป็นเหลี่ยมใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ตัวใบรูปไข่ เนื้อใบบาง มีขนทั้ง 2 ด้าน ดอกออกเป็นกระจุกตามซอกใบ ดอกมีขนาดเล็ก รูปกรวย ปลายแยก 4 แฉก กรวยดอกสีขาวกลีบดอกสีม่วงอ่อน ภายในกรวยดอกเหนือโคนกรวยดอกเล็กน้อย มีขนเรียงเป็นวงแหวน ผลเล็กรูปรี เมื่อแก่แตกอ้าภายในมี 2 เมล็ด พบตามที่ชุ่มชื้น ริมทาง หรือที่น้ำขังแฉะทั่ว ๆ ไป
มะกา
ลักษณะพืช  ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงถึง 10 ม. ใบเดี่ยวเรียงสลับ ตัวใบรูปรีหรือรูปไข่กลับขนาดยาว 7-20 ซม. กว้าง 3-7 ซม. ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ก้านใบสั้นดอกออกเป็นกระจุกตามซอกใบ ดอกเล็กดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ในกระจุกเดียวกัน ผลเป็นผลสด รูปกลมขนาดเล็กสีเขียว พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าชายทะเล
รัก
ลักษณะพืช  ไม้พุ่ม ขนาดกลางลำต้นมียางขาวใบเดี่ยว ออกตรงข้ามตัวใบรูปรีแกมขอบขนาน ก้านใบสั้น ดอกออกเป็นช่อ ตามปลายยอกและซอกใบ แต่ละช่อมีดอกจำนวนมาก ดอกตูมรูปกลมป้อม โคนดอกกว้างกว่าตอนปลาย กลีบดอกเชื่อมติดกันตอนโคน ตอนปลายแยกเป็นกลีบดอก มีระยางค์ 5 กลีบติดกันสีขาวหรือสีม่วง ละกษณะคล้ายมงกุฏ ผลเป็นฝักคู่รูปรี ฝักแก่จะแตกตามยาว ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก เมล็ดสีน้ำตาลมีขนยาวสีขาว ปลิวตามลมได้ดี พบขึ้นตามที่ว่าง แดดจัดริมทาง หัวไร่ปลายนา
กำจาย
ลักษณะพืช ไม้พุ่ม ลำต้นทอดเลื้อยแกาะเกี่ยวพันสิ่งอื่นขึ้นไป มีหนามปกคลุมทั่วลำต้น ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับกัน ก้านใบย่อยออกตรงข้ามกัน 7-12 คู่ ในแต่ละก้านใบย่อยมีใบย่อย 8-13 คู่ ออกตรงข้ามกัน ใบย่อยเกือบติดก้านแขนง รูปไข่ขอบขนาน ปลายใบกว้างหยักเว้าเล็กน้อย ใบมีขนทั้ง 2 ด้าน ดอกออกเป็นช่อ สีเหลืองสด ฝักกลมยาวค่อนข้างแบนสีดำ ปลายฝักมีติ่งยื่น ภายในมีเมล็ด 1-2 เมล็ด พบตามป่าละเมาะชายทะเล และป่าแล้งทั่วไป